ΑΔΙΣΠΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ (ΝΕΟ) 4,00 €
ΑΔΙΣΠΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ (ΠΑΛΙΟ) 19,00 €
ΑΔΙΣΠΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ 9,00 €
ΝΣΠ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ 19,00 €
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ 10,00 €
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΣΕΘΑ) ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟ 25,00 €
ΝΑΥΤ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΝΣΠ) ΟΡΘ/ΚΟ ΠΑΛΑΙΟ 19,00 €
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 95,00 €
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 75,00 €
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΞ/ΚΩΝ 13,50 €
ΜΕΤΑΛΛΙO ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ 14,50 €
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 16,50 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 10,00 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ 10,00 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΞ/ΚΩΝ 10,00 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  10,00 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 5,00 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΞ/ΚΩΝ 4,50 €
ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 10,00 €
MINIATOYΡΑ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 17,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΝΣΠ (ΜΙΚΡΟ) 12,50 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΝΣΠ (ΡΟΜΒΟΣ) 19,00 €
ΜΠΑΡΕΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ 5,00 €
ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ (ΤΑΙΝΙΑ) 4,00 €
ΠΑΡΑΣΗΜΑ ΘΕΡΙΝΑ (ΤΑΙΝΙΑ) 4,00 €
ΔΙΕΜΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4,00 €
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ Γ/Ε - ΣΔΙΕΠΝ ΑΞ/ΚΩΝ (Ε) 9,00 €