Προμηθευτικος Οργανισμος Ναυτικου

Ιστορια

logo_small_transparent Ο Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ) ιδρύθηκε και λειτουργεί στης 6ης Νοεμβρίου του 1948 και αποτελεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ. 876.1/5/83 από 17-4-83, Εκμετάλλευση Εξυπηρετήσεως Προσωπικού των Ε.Δ.
Είναι ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπαγόμενη στην πλήρη Διοίκηση του Α/ΓΕΝ, ο Διοικητικός έλεγχος της οποίας μετεβιβάσθηκε με την απόφαση ΓΕΝ/Β1-Ι στον Δ/ΔΔΜΝ.
Ο ΠΟΝ λειτούργησε αρχικά στην οδό Φειδίου μόνο για ραφή πολιτικών ρούχων και λίγο αργότερα για ραφή και πώληση στρατιωτικών στολών, πώληση οικιακών ειδών και τροφίμων, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούσε και φαρμακείο. Μετά από συνεχείς μεταστεγάσεις (μεταξύ των οποίων και στο κτίριο της ΔΔΜΝ) μεταφέρθηκε στο Βοτανικό, στην παρούσα θέση όπου το 1989-90 μεταστεγάστηκαν σταδιακά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες.
Το 1998 στις 4 Μαρτίου το τότε κατάστημα ΠΟΝ καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, και στην ίδια θέση ανοικοδομήθηκε το σημερινό πολυκατάστημα, το οποίο επαναλειτούργησε στις 8 Φεβρουαρίου του 2001.
Αποστολή του ΠΟΝ, είναι η επωφελής προμήθεια τροφίμων, ειδών ατομικής και οικιακής χρήσεως, και στρατιωτικών στολών μετά των παρελκομένων τους, για την κάλυψη αναγκών τόσο των Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών του Π.Ν., όσο και του Στρατιωτικού (εν ενεργεία και αποστρατεία) και Πολιτικού Προσωπικού του Π.Ν., ως και των τυχόν άλλων δικαιούμενων εξυπηρετήσεως. Στα πλαίσια της αποστολής τους ο ΠΟΝ έχει θέσει ως στόχο την συνεχή βελτίωση της καλύτερης εξυπηρέτησης των δικαιούχων εξυπηρέτησης μέσω την παροχή προϊόντων που διακρίνονται για την ποιότητά τους, την ανταγωνιστική τους τιμή και την όσο δυνατή μεγαλύτερη ποικιλία τους με σκοπό την επίτευξη ανταποδοτικών παροχών για το προσωπικό του Π.Ν. και τα μέλη των οικογενειών τους