Προμηθευτικος Οργανισμος Ναυτικου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΠΥ ΚΑΙ ΣΕΙΔ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ