Στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων υγιεινής πολυκαταστήματος ΠΟΝ, πραγματοποιούνται τακτικά απεντομώσεις και απολυμάνσεις των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Οργανισμού.

pon

pon