ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ:

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΝ & ΛΣ, ΜΠΥ & ΣΕΙΔ ΠΝ

από 150-2000€ σε 150-2.400€

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ – ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΝ &ΛΣ

από 150-1000€ σε 150-1.200€

pon

pon