ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΟΥ ΠΝ & ΛΣ, ΜΠΥ & ΣΕΙΔ ΠΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αντίγραφο τελευταίου φύλλου μισθοδοσίας
 • Ταυτότητα
 • Να γνωρίζει ο δικαιούχος ΑΦΜ & ΔΟΥ

ΟΡΙΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗΣ: Από 150-2000€

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΣΕΩΝ (ΑΤΟΚΕΣ): 6 ή 12 ή 18

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΝ & ΛΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αντίγραφο τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος Μ.Τ.Ν
 • Ταυτότητα απόστρατου
 • Να γνωρίζει ο δικαιούχος ΑΦΜ & ΔΟΥ

ΟΡΙΟ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗΣ: Από 150-1000€

ΔΟΣΕΙΣ (ΑΤΟΚΕΣ): 18

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΠΥ ΚΑΙ ΣΕΙΔ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

 • Φωτοτυπία της Υπηρεσιακής ταυτότητας του υπευθύνως δηλούντος και αιτούντος (ή βεβαίωση της Υπηρεσίας του)
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογενείας.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογενείας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΜΕΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας του αιτούντος .
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογενείας.
 • Φωτοτυπία της υπηρεσιακής ταυτότητας του αιτούντος ή βεβαίωση απασχόλησης του από τον οικείο φορέα.