Προμηθευτικος Οργανισμος Ναυτικου

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΝ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΠΥ ΚΑΙ ΣΕΙΔ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΩΝΑΜΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ